Åpningstider ved NAV Ringsaker:

 

Åpningstider i ukene 27, 28, 29 og 30 er kl. 10.00-14.00.

Bemannet tidsrom er kl. 12.00-14.00, med unntak av onsdager.