I Ringsaker er Tone Evensen kanskje best kjent som lærer ved Voksenpedagogisk senter, der hun har drevet med språkopplæring i en årrekke. Hun har vunnet flere priser for sitt arbeid, blant annet ble hun tildelt prisen som «Årets fabelaktige formidler» i 2018. I 2021 grunnla hun Magisk Kunnskap. Nå har hun fire medarbeidere og flere bidragsytere som er involvert i utviklingen av læremiddelet «Hugin og Munin».

Tilpasset ungdom med kort botid    

Det nyutviklede læremiddelet dekker kompetansemål for VG1 og VG2 etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen speiler den ordinære planen og gir likeverdig kompetanse. Hugin og Munin kan derfor brukes i ordinære klasser, parallelt med det vanlige norskfaget i videregående. 

– Nivået på tekstene som leses er like høyt, men gjennom dette læremiddelet får elevene mer støtte i arbeidet. Dette er i form av morsmålsstøtte, samarbeidslæring og mer oppdeling av teksten med leseguide underveis. Da blir teksten mer overkommelig, og du får kontrollert at du har forstått innholdet, forteller Evensen. 

Når det gjelder grammatikken, er det laget videoer på elevenes morsmål som skal hjelpe dem med å forstå norsk grammatikk.

– Det er jo slik at hvis du skal få en forklaring på et annet språks grammatikk, er det mye lettere å forstå det dersom du får forklaringen på ditt eget språk, sier hun.

Lære sammen

I utviklingen av «Hugin og Munin» har pedagogikken stått sentralt, og digital plattform er valgt ut fra at det skal støtte opp under den pedagogiske grunntanken. Selv om læremiddelet er heldigitalt, er det ikke lagt opp til at elevene skal sitte og jobbe med dette på egen hånd. 

– Tanken er at det skal brukes i en gruppe eller en klasse, og at elevene skal jobbe sammen. Det er viktig at man lærer språk sammen med andre, understreker Evensen.

– Alle kan lese samme tekst, og gjøre de samme oppgavene, men læreren kan tilpasse undervisningen og styre hvor mye av støttemateriellet de har behov for.  «Hugin og Munin» har blitt testet ut på Rælingen videregående skole, og erfaringene derfra viser at både ungdom med minoritetsbakgrunn og ungdom med norske foreldre setter pris på muligheten til å dele opp teksten med refleksjoner og kontrollspørsmål underveis, forteller hun, og legger til at det blir lettere å legge til rette for en mer inkluderende undervisning når alle kan bruke det samme opplegget. 

Gründerparken

Tone Evensen har hatt god nytte av å ha plass i Gründerparken under etableringen av Magisk kunnskap. 

– Når man driver et lite firma og driver for seg selv, er det noe med det å ha et sted å gå til for å gå på jobb. Man har ikke råd til å leie dyre kontorlokaler med de fasilitetene som er her, så det har vært det viktigste for meg. Det er også fint å ha tilgang til utstyr og møteplasser. I tillegg er det et veldig raust miljø her. Vi driver med forskjellige ting, men det å være gründer innebærer noen utfordringer som er like. Jeg opplever at det er lett å spørre andre, og å dele erfaringer om alt fra merverdiavgift til SoMe strategier, sier hun.