Det nye samtaleverktøyet heter «Skolestartundersøkelsen», og er en «flip-over» utarbeidet av helsesykepleiere i bydel St. Hanshaugen. Formålet med samtaleverktøyet er å sikre et likeverdig tilbud til barn og deres foresatte i kommunen. 

– Like etter skolestart har vi en samtale med eleven og foresatte her på helsestasjonen, hvor vi snakker om hvordan barnet har det på skolen, kosthold, søvn og andre temaer som er relevante. Det nye verktøyet bidrar til tettere dialog, involvering og engasjement med de nye førsteklassingene, forteller helsesykepleier Stine Syversen Andersen. 

De Nasjonale faglige retningslinjene gir anbefalinger om bestemte temaer som bør inngå i samtalen med barnet og deres foresatte. Dette er for eksempel helsesykepleiers rolle, skolestart, familie, venner, følelser, vold/overgrep, søvn, kosthold, fysisk aktivitet og tannhelse. Samtalen skal bidra til å avdekke helseutfordringer, samt sosiale utfordringer tidlig for å forhindre skjevutvikling hos barn. Med bruk av flip-overen sikrer man at man er innom alle temaene.

– Flip-overen inneholder fine bilder og bidrar til å skape en god samtale med barnet og involverer barnet i dialogen. Ved å se på bildene og visualisere for eksempel ulike følelser, er det enklere for barna å delta i samtalen. Vi har brukt verktøyet i to uker nå, og har kun positive erfaringer, sier Syversen Andersen. 

Samtaleverkøyet er et helt nytt verktøy som ble lansert i september 2023.