I dag har omkring 800 elever ukentlig kontakt med kulturskolen, og det tilbys undervisning innen fagområdene musikk, dans, teater og visuell kunst. Elevene får et opplæringstilbud tilpasset elevens forutsetninger, enten alene eller i gruppe, med lærere som er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger.

Kulturskolens målsetting er i samarbeid med hjemmene, skoleverket og kulturorganisasjoner å kunne tilby barn og ungdom en fullverdig undervisning for derved:

  • Å gi den enkelte elev de beste muligheter til å utvikle sine skapende evner og anlegg.
  • Å utvikle evnen til estetisk oppleving og vurdering.
  • Å fremme en rik og harmonisk personlighetsutvikling.
  • Å lære elevene betydningen av, og gleden ved å delta i byggende sosialt samarbeid for derved å legge grunnlaget for et rikt kulturmiljø i kommunen.

Nyere forskning indikerer tydelig at opplæring i kunstfag bidrar til å utvikle språk, resonnement og oppfattelsesevne.

Undervisningen foregår i hovedsak i kulturskolens lokaler i Moelv og Brumunddal. Danseundervisningen er av hensyn til egnede lokaler kun i Brumunddal.