– Dette er årets viktigste dugnad, sier Marthe Sørby, konstituert kultursjef. 

Lag og foreninger i Ringsaker kommune kan nå søke om et særskilt tilskudd i forbindelse med «Ungdommens år 2023».

Gode møteplasser

Dette året har som mål å tilby ungdom i Ringsaker flere lavterskel møteplasser gjennom året, etter en lang pandemiperiode hvor slike arenaer har vært fraværende. 

– Signaler fra de som jobber med ungdom og fra ungdommen selv, er at det er stort behov for felles arenaer hvor ungdom kan møtes, få opplevelser og skape gode minner sammen. Samtidig påpeker ungdommene at de ønsker opplegg på steder der de allerede er og hvor de ikke trenger å melde seg på, sier Sørby.

Lag og foreninger i Ringsaker kan nå søke om et særskilt tilskudd i forbindelse med «Ungdommens år». Kommunen ønsker å stimulere til å skape flere gode møteplasser og aktiviteter for ungdom i 2023.

– Vi håper dette kan bli en dugnad mellom kommune og frivillighet hvor gevinsten er gode, lokale ungdomsmiljø, sier Sørby. 

Kriterier for å søke

Hun oppfordrer både lag, foreninger og ungdommen selv til å tenke ut ideer til ulike aktiviteter som de kan søke tilskudd til. 

– Her er ikke målet å tenke stort. Først og fremst er det behov for aktiviteter/arrangementer i mindre skala på steder der ungdom allerede møtes, sier Sørby, og nevner andre kriterier for å søke: 

  • Tiltaket bør være et lavterskel-tilbud som ikke krever mye utstyr, medlemskap,  eller dyre billettpriser. 
  • Tiltaket bør heller ikke kreve for store ressurser, verken økonomisk eller bemanningsmessig, av de som arrangerer. 
  • Tiltaket skal ha som hovedmål å skape gode møteplasser.
  • Tiltaket er ikke ment å være en fast aktivitet.
  • Tiltaket må være åpent for ungdom også utenom eget lag/forening.

Ideer til søknader

Eksempler på arrangement i «Ungdommens år» kan være ulike lavterskel turneringer, besøk av idretts- /kulturprofiler, ungdomsdager/-kvelder i slalåmbakken, «hengekveld» i hallen/på fotballbanen, «åpen mikrofon» på klubben, filmkveld, ulike workshops osv. Det er også mulig å tenke samarbeid med andre lag/foreninger som kombinerer ulike aktiviteter.  

Eksempler på hva man kan søke om er: Penger til leie av lydanlegg, utstyr, instruktør/kursholder, leie av lokale, transport. 

Tiltak initiert av ungdommen selv prioriteres, og i særlige tilfeller kan tiltak fullfinansieres. Tilskuddet har løpende søknadsfrist og søknadsskjema ligger på kommunens nettside.

Markedsføring

Alle tiltak som innvilges tilskudd, blir med i en «ungdommens år-kalender» som legges ut i kommunens kanaler og i sosiale medier-kontoer spesielt rettet mot ungdom: Instagram og Snap: ringsaker­_ung. 

Kommunen er i gang

Kommunen selv startet «Ungdommens år» allerede høsten 2022, og gjennomførte blant annet et møte sammen med ungdom og frivillighet på Brøttum for å se på mulighetene for et «hengested». I tillegg ble det arrangert ulike aktiviteter via Den kulturelle skolesekken, blant annet et danseprosjekt.

– Også håper jeg våre innbyggere har oppdaget graffitikunsten som nå pryder kommunen vår. Også dette er et «Ungdommens år»-tiltak hvor ungdomsskoleelever har fått sette sitt preg på eget lokalmiljø, sier Sørby. 

 

Søknadsskjema for tilskudd til aktiviteter for ungdom