Følgende saker foreligger: 

  • Orientering om Innlandet Energi Holding AS
  • Orientering om Prøysenhuset