Onsdag 3. april blir det en orientering for formannskapet om Kraftløftet v/NHO Innlandet og om energisituasjonen i Innlandet og i Ringsaker v/Elvia. 
 
Møtet finner sted i tidsrommet 09.15-11.30 på møterom 1 i Kommunebygget i Brumunddal, Brugata 2.