I primærhelseteampiloten har Brumunddal legesenter organisert seg som pasientsentrerte team bestående av fastleger, sykepleiere, psykolog og helsesekretærer.  Formålet er å kunne levere flere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester på fastlegekontoret enn man tradisjonelt har vært vant til.

– Utgangspunktet for prosjektet var at man så at det man kaller «svake etterspørrere» kom dårlig ut i helsevesenet. Da snakker vi om skrøpelige eldre, rusavhengige, utviklingshemmede, psykiatriske pasienter og de med kronisk sammensatte helseplager. Dette var pasienter som ikke klarte å tale sin egen sak, forklarer Tommy Andreassen, fastlege og daglig leder ved Brumunddal legesenter.

Bedre tilbud til komplekse pasienter

– Gjennom primærhelsepiloten har vi derfor gjort grep for å kunne tilby et bedre tilbud til komplekse pasienter. Dette har gitt oss bedre oversikt og kontinuitet for utsatte grupper. I praksis handler det gjerne om å tilby helsetjenester ved legesenteret som pasienten ellers måtte ha fått på sykehus. Her kjenner vi pasienten, som også slipper å fortelle sin historie til nye leger, sykepleiere og annet helsepersonell mange ganger, illustrerer han.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsker å ta erfaringene fra pilotprosjektet med i evalueringen av fastlegeordningen.

Skal sikre større fagmiljø og forutsigbarhet for fastlegene

– Tverrfaglig samarbeid på et fastlegekontor, slik man har jobba her ved Brumunddal legesenter, har vist seg å være veldig vellykka, både for de ansatte og for pasientene. Her rekrutterer man godt, og flere hjemler er flyttet hit fordi det er attraktivt for fagfolk som skal etablere seg, sier hun.

Kjerkol varsler at regjeringen vil gjøre flere endringer i fastlegeordningen fra neste års budsjett og i årene som kommer.

– Erfaringene fra primærhelseteampilotene er viktige. Vi har startet en dialog med KS og Legeforeningen om hvordan vi kan endre fastlegeordningen slik at vi treffer bedre på det som unge leger ønsker seg: Blant annet et større fagmiljø og forutsigbarhet for at de administrative oppgavene ikke tynger dagen for mye. Vi ser også på finansieringsmodellen for fastlegeordningen og organisering, finansiering og regelverket vi har i ordninga i dag. Da er det fint å få reise rundt i kommunene og lære og se på endringer som kanskje kan  gjennomføres i hele landet, sier hun.

Positivt med større fagmiljøer

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Ringsaker kommune, Sverre Rudjord, har stor tro på resultatene av primærhelseteampiloten.

– Primærhelseteam gir pasienten et mer helhetlig tilbud. Pasientene vil ha behov for mer spesialisert hjelp på grunn av demografiendringer og endringer i oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten i årene som kommer. Ringsaker kommune har gode erfaringer med modellen og vi har tro på å samle kompetanse i litt større miljøer, der det går an å få det til, sier Rudjord.

 

Foto hovedbilde(f.v): Tommy Andreassen, fastlege og daglig leder ved Brumunddal legesenter, kommunalsjef for helse- og omsorg i Ringsaker kommune, Sverre Rudjord og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.