Hvert år blir flere ringsaksokninger tildelt priser for sin innsats innen ulike områder i Ringsakersamfunnet. Kulissene i den vesle bygda som glemte at det var jul ga en stemningsfull ramme rundt kvelden. Medlemmene av juryen var også ansvarlige for å dele ut kveldens priser.

Innsats for miljøet

Den nyopprettede miljøprisen ble utdelt av Senterpartileder Odd-Amund Lundberg, og gikk til Rydd Ringsaker ved Elin Jørgine Evensen. Rydd Ringsaker er et nettverk bestående av enkeltpersoner som gjør en stor innsats hvert år med rydde alt fra skogsstier og grøfter til bygater og strandlinjer for søppel på avveie. Juryen vurderte kandidaten som «veldig i tiden» og pekte blant annet på riktig håndtering og en systematikk på oppryddingen som sin prisverdige begrunnelse. 

Byggeskikksprisen

Byggeskikksprisen ble delt ut av kart- og byggesakssjef Atle Ruud, og gikk i år til Møllergata 6 i Moelv. Ifølge juryens begrunnelse vurderes prisvinneren som et fint kvartalsgrep i Moelv, og et godt fellesskapsprosjekt som viser hvordan en kan utvikle byen gjennom et samarbeid.

Næringsprisen

Karl Olav Nordengen, Tietoevrys leder for salg og marked i Norge, hadde fått ansvaret for å dele ut næringsprisen. Næringsprisen kan deles ut til enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har skapt vekst og utviklet arbeidsplasser i kommunen. En forutsetning er at bedriften gjennom sitt virke bidrar til et positivt omdømme for Ringsaker kommunes næringsliv. Virksomheten kan være liten eller stor, lokal, regional eller internasjonal. I år gikk prisen til Norsk regnskap, en gründervirksomhet som har utviklet seg over tid, som viser mangfoldet i kommunen og som er av de mindre bedriftene som ikke er så synlige.

Kulturprisen

Årets kulturpris ble delt ut av kulturrådets leder, Trude Engen Strand. Prisen gikk i år til Ringsaker historielag. Juryen pekte på det historiske perspektivet og betydningen av møteplasser som sentralt i sin vurdering. Det ble også løftet frem at det er viktig å se litt utenfor sang og musikk i denne priskategorien, som favner videre enn som så. 

Frivillighetspris

Kommunedirektør Jørn Strand sto for utdelingen av frivillighetsprisen, som kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorgsarbeid, inkluderingsarbeid eller frivillighetsarbeid i Ringsaker kommune.

Årets frivillighetspris ble tildelt Pål Christian Tyskeberg for hans mangeårige innsats som leder for Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps. I sin vurdering løftet juryen betydningen av lang og tro tjeneste, og pekte blant annet på et forbilde som viser hva en enkeltperson kan gjøre over tid.

Idrettspris   

Idrettsprisen ble delt ut av idrettsrådet leder, Lisbeth Syljuberget, og gikk i år til Amblisberget skianlegg ved Næroset IL og Moelven IL. I sin vurdering la juryen blant annet vekt på betydningen av samarbeid på tvers, klimaavtrykk, økonomi og møteplass/lavterskelarena i tillegg til folkehelseaspektet. Skianlegget scorer på alle disse områdene, og er en verdig mottaker av årets pris. 

Ringsakerprisen

Den gjeveste prisen av dem alle, selve Ringsakerprisen, ble delt ut av ordfører Anita Ihle Steen. I år gikk Ringsakerprisen til en person som ved sin innsats innenfor et bredt område har markert seg gjennom flere år. Juryen vurderte kandidatens bredde i engasjementet som avgjørende for konklusjonen, og årets Ringsakerpris ble derfor tildelt Erik Slaatsveen. Gjennom sin innsats har han bidratt positivt inn i utviklingen av Moelv gjennom en årrekke. Erik Slaatsveen har hatt en rekke verv og engasjement i ulike foreninger, totalt i over femti år.