Om psykologtjenesten ved Familiens hus

Psykologen i Familiens hus bidrar ved å:

  • Gi kortvarig behandling til foreldre
  • Styrke det forebyggende arbeidet i samarbeid med barnehager og skoler
  • Holde foreldrekurs
  • Holde foredrag om psykologfaglige tema
  • Gi konsultasjon og veiledning til ansatte som jobber med barn og unge i kommunen


 

Hvordan hjelpe barn med traumatisk sorg: Råd til omsorgsgivere

Noen barn kan oppleve dødsfall som er skremmende eller overveldende. Av og til kan sorgprosessen bli vanskelig som følge av dette, og foreldre kan føle seg rådville om hvordan de best kan støtte barnet sitt. Her finner du noen råd som kan være til hjelp:  Hvordan hjelpe barn med traumatisk sorg.docx