Hva kan Home-Start Familiekontakten tilby?

 • Et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger.
 • En voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn.
 • Praktisk hjelp og støtte.
 • En pustepause i hverdagen.
 • Besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer.

Hvilke familier kan få besøk av en familiekontakt?

 • Familier med minst ett barn under skolealder.
 • Familier som selv ønsker en familiekontakt.
 • Familier som mangler støttespillere og/eller trenger råd i oppdragelsen av barn.
 • Familier med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne.

Hva kreves for å bli frivillig i Home-Start Familiekontakten?

 • Du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeide med barn
 • Du har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr. uke
 • Du er en ansvarsfull og lyttende person
 • Du må fremlegge politiattest
 • Du må gjennomføre et forberedelseskurs på minimum 20 timer

Hvilke temaer lærer jeg om på det forberedende kurset?

 • Home-Start Familiekontakten i Ringsaker
 • Verdier og holdninger
 • Hjemmebesøk
 • Taushetsplikt
 • Familieliv
 • Kommunikasjon
 • Engasjement og grenser som frivillig

Hvem er det egentlig som blir familiekontakt?

Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant familiekontaktene. Fellestrekket er at de har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. De aller fleste familiekontaktene er i arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister.

Hva gjør en familiekontakt?

 • Besøker en familie i deres hjem hver uke, 2–4 timer
 • Er en lyttende samtalepartner
 • Er en støtte og veileder
 • Yter praktisk hjelp til ulike oppgaver
 • Er en å dele sorger og gleder med
 • Bidrar til at familien får mulighet til å utvide sitt nettverk

Hva får du som familiekontakt?

 • Forberedelseskurs
 • God oppfølging og veiledning
 • Sosialt samvær med andre familiekontakter
 • Mer i hjertet enn i lomma

Kursdatoer for nye familiekontakter 2002

Har du noen timer i uken til å bli en hverdagshelt? En familiekontakt bidrar til å gi familien overskudd, mestring og glede i hverdagen, ved å tilby sin tid som likeperson hjemme hos familien. 

Home-Start Familiekontakten Ringsaker starter kurs for nye frivillige 26.01.22 Ta kontakt og bli familiekontakt du også!

Kursdatoer

26.01.22
02.02.22
07.02.22
16.02.22
21.02.22
24.02.22