Om tjenesten

 • Vi organiserer grupper i samarbeid med barnehage og skole for å fremme fysisk aktivitet og motorisk utvikling.
 • I samarbeid med skolehelsetjenesten tilbyr vi helsefremmende tiltak for barneskolene.
   
 • Deltar på barselgrupper i samarbeid med helsesøster.
   
 • Organiserer bassenggruppe i samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter.
   
 • Tilrettelegger for fysisk aktivitet ved å veilede ansatte i barnehager og skoler.
   
 • Gir råd og bidrar med tilrettelegging av omgivelsene for barn i hjemmet, barnehage og skole både for hele grupper/klasser og på individnivå.
   
 • Gir råd og veiledning til foresatte i forhold til motorisk stimulering og utvikling.
   
 • Vurderer motorisk utvikling og iverksetter ulike tiltak i forhold til behov.
   
 • Har tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten og deltar i ansvarsgrupper for å ivareta barnets og foresattes behov.
   
 • Vurderer, i samarbeid med ergoterapeut, behov for hjelpemidler og bistår i forhold til søknad og oppfølging av hjelpemidlene.