Hva skal jeg ta med til jordmortimen?

Dette bør du ha med til jordmortimen:

 • Helsekort for gravide, dersom du har fått utdelt dette 
 • Blodprøvesvar (dersom det foreligger)
 • Urinprøve 

Om jordmortimen:

 • Ta kontakt med den helsestasjonen du tilhører for timeavtale.
 • Møtene med jordmor varer i 30 min, bortsett fra første møte hvor vi avsetter 1 time.
 • Tilbudet er gratis.

Velkommen!

Hva omfatter helsestasjonens jordmortjeneste?

 • Samtale, råd og veiledning om sentrale tema innen helse, livsstil og graviditet
   
 • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre.
   
 • Tilbud om fødselsforberedende kurs for 1.g fødende/foreldre.
   
 • Vi samarbeider / henviser til fødeavdelingen og andre aktuelle instanser.
   
 • Tidlig kontakt etter hjemkomst fra barsel. Les mer om hjemmebesøk av jordmor.

Vi ønsker med dette å skape et tilbud som inneholder kontinuitet, økt fokus på trygghet og forberedelse til foreldrerollen.

Kontakt oss for timebestilling

Ring oss for å bestille jordmortime.

Brumunddal helsestasjon: 
62 33 59 30

Moelv helsestasjon: 
62 34 78 10

Nes helsestasjon: 
62 34 78 10