DigiHelsestasjon – digital kommunikasjon med helsestasjonen

Helsestasjonstjenesten i Ringsaker har tatt i bruk DigiHelsestasjon. Med dette kan du kontakte din helsestasjon digitalt.  Les mer om DigiHelsestasjon.

Om tjenesten

 • Helsestasjonstjenesten er utformet med tanke på at alle barn har rett til helsekontroller i den kommunen de bor.
   
 • Helsestasjonstjenesten skal fremme folkehelsen i befolkningen og være med å utlikne de helsemessige ulikhetene ved å gi et tilbud til alle.
   
 • Et viktig mål for tjenesten er å bidra til at foreldre skal oppleve mestring i foreldrerollen.
   
 • Helsestasjonstjenesten skal være et lavterskeltilbud hvor foreldre kan henvende seg med små eller store spørsmål. Vi ønsker å være refleksjonsarena for foreldre.
   
 • Vi tilbyr ekstrakonsultasjoner til barn som trenger tettere oppfølging i forhold til f.eks. søvn, vekst, syn eller generell trivsel. Videre tilbyr vi støttesamtaler til foreldre som ønsker det.
   
 • Helsestasjonene i Ringsaker er bemannet med jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter, leger og sekretærer. Tjenesten tilstreber at hver småbarnsfamilie får sin faste primærhelsesøster.
   
 • Vi samarbeider med andre faggrupper og tjenester i samråd med foreldrene.
   
 • Helsestasjonstjenesten er en del av Familiens hus i Ringsaker kommune. 

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Alder Helsestasjonsprogram 0-5 år Vaksinasjonsprogram
Nyfødt Barselkontakt ved jordmor/hjemmebesøk  
1-4 uker Hjemmebesøk ved helsesykepleier  
6 uker Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege Vaksine mot rotavirussykdom (gis i munnen)
2 måneder Gruppekonsultasjon ved helsesykepleier  
3 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekt- og lengdemåling Vaksine mot rotavirussykdom (gis i munnen) 
Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) 
Pneumokokksykdom
4 måneder Gruppekonsultasjon ved helsesykepleier og fysioterapeut  
5 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekt- og lengdemåling  Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) 
Pneumokokksykdom
6 måneder Samtale og undersøkelse hos lege. Vekt – og lengdemåling.  
9 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier.
Vekt- og lengdemåling.
 
1 år Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege.
Vekt – og lengdemåling.
Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) 
Pneumokokksykdom
15 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier.
Vekt – og lengdemåling.
 Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
2 år Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege.
Vekt – og lengdemåling.
 
4 ½ år Samtale hos helsesykepleier.
Syns – og hørselstest.
Vekt – og lengdemåling.
Evt. timeavtale hos lege.
 

 

Les mer om helsestasjonsprogrammet hos Helsedirektoratet. 

 

Helsestasjonsprogram 0-5 for premature

Primærhelsetjenesten har hovedansvaret for oppfølging av for tidlig fødte barn på lik linje med alle andre barn. Helsestasjonstjenesten og fastlegen har et særlig ansvar, og andre kommunale instanser skal involveres ut fra behov. 

I Ringsaker er samarbeidsforetaket Familiens Hus en viktig aktør når det gjelder  å gi barn som er født for tidlig og deres familier en best mulig oppfølging. I vår kommune tilbyr vi for tidlig fødte barn et fast prematurprogram som innbefatter kontakt med helsesøster, lege, fysioterapeut og førskolelærer. Dette  tilbudet  kan justeres etter barnets og familiens behov. 

Hensikten er at for tidlig fødte barn skal få målrettet oppfølging og  familier med premature barn skal føle seg trygge og godt ivaretatt etter utskrivelse fra sykehuset.

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til alle barn og unge i alderen 0 - 20 år og til gravide. Tjenestene er gratis.

Alder Prematurprogram Vaksinasjonsprogram
Nyfødt:1-4 uke

Barselkontakt/hjemmebesøk av jordmor og 1-4 uker

Hjemmebesøk ved helsesykepleier
 
6 uker Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege. Vekstmåling  Vaksine mot: Rotavirus(gis i munnen)
2 måneder Gruppekonsultasjon  
3 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege. Vekstmåling Vaksine mot:
Difteri/stivkrampe/kikhoste
Haemophilus influenzae typeB (HIB), Hepatitt B, polio, pneumokokk og rotavirus.
4 måneder Gruppekonsultasjon 

Og/eller:

Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og fysioterapeut. Vekstmåling. 
 
5 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekstmåling Vaksine mot:
Difteri/stivkrampe/kikhoste
Haemophilus influenzae typeB (HIB), Hepatitt B, polio og pneumokokk
6 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege. Vekstmåling.  
7 måneder  Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekstmåling.  
8 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekstmåling
Førskolelærer kan delta.
 
10 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekstmåling.  
1 år Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege. Vekstmåling. Vaksine mot:
Difteri/stivkrampe/kikhoste(DTP), Haemophilus influeza type B (HIB), Hepatitt B, polio og pneumokokk.
15 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og fysioterapeut. Vekstmåling . Vaksine mot:
Meslinger/røde hunder/kusma (MMR).
18 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekstmåling
Førskolelærer kan delta.
 
2 år Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege. Vekstmåling.  
2 år Fysioterapeut og førskolelærer møter barnet i barnehagen.  
3  år Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier og lege. Vekstmåling.  
4 ½ år Samtale og undersøkelse hos helsesykepleier. Vekstmåling.  
5 år Motorisk kartlegging ved fysioterapeut.  
5 ½ år Førskoleundersøkelse v/lege   

 

Lenker og dokumenter

Last ned basisinnholdet i svangerskapsomrsorgen som PDF.

Les mer om helsestasjonstjenesten for barn i alderen 0-5 år hos Helsedirektoratet. 

Les om mat og måltider for spedbarn.

Les om vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen på flere språk.