Om tjenesten

  • Helsestasjonstjenesten er utformet med tanke på at alle barn har rett til helsekontroller i den kommunen de bor.
  • Helsestasjonstjenesten skal fremme folkehelsen i befolkningen og være med å utlikne de helsemessige ulikhetene ved å gi et tilbud til alle.
  • Et viktig mål for tjenesten er å bidra til at foreldre skal oppleve mestring i foreldrerollen.
  • Helsestasjonstjenesten skal være et lavterskeltilbud hvor foreldre kan henvende seg med små eller store spørsmål. Vi ønsker å være refleksjonsarena for foreldre.
  • Vi tilbyr ekstrakonsultasjoner til barn som trenger tettere oppfølging i forhold til f.eks. søvn, vekst, syn eller generell trivsel. Videre tilbyr vi støttesamtaler til foreldre som ønsker det.
  • Helsestasjonene i Ringsaker er bemannet med jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter, leger og sekretærer. Tjenesten tilstreber at hver småbarnsfamilie får sin faste primærhelsesøster.
  • Vi samarbeider med andre faggrupper og tjenester i samråd med foreldrene.
  • Helsestasjonstjenesten er en del av Familiens hus i Ringsaker kommune. 

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Alder Helsestasjonsprogram 0-5 år Vaksinasjonsprogram
Nyfødt Barselkontakt ved jordmor  
1-4 uker Hjemmebesøk ved helsesøster  
1-4 måneder Barselgruppe. 3 samlinger ledet av helsesøster  
6 uker Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege. Vekt- og lengdemåling Vaksine mot rotavirussykdom (gis i munnen). 
3 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekt- og lengdemåling Vaksine mot rotavirussykdom (gis i munnen) 
Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) 
Pneumokokksykdom
5 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekt- og lengdemåling Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) 
Pneumokokksykdom
6 måneder Samtale og undersøkelse hos lege. Vekt – og lengdemåling.  
9 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster.
Vekt- og lengdemåling.
 
1 år Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege.
Vekt – og lengdemåling.
Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HepB) 
Pneumokokksykdom
15 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster.
Vekt – og lengdemåling.
Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
2 år Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege.
Vekt – og lengdemåling.
 
3  år Samtale og undersøkelse hos helsesøster.
Vekt – og lengdemåling.
Avtale hos lege ved behov.
 
4 ½ år Samtale hos helsesøster.
Syns – og hørselstest.
Vekt – og lengdemåling.
Evt. timeavtale hos lege.
 

 

Les mer om helsestasjonsprogrammet hos Helsedirektoratet. 

 

Helsestasjonsprogram 0-5 for premature

Primærhelsetjenesten har hovedansvaret for oppfølging av for tidlig fødte barn på lik linje med alle andre barn. Helsestasjonstjenesten og fastlegen har et særlig ansvar, og andre kommunale instanser skal involveres ut fra behov. 

I Ringsaker er samarbeidsforetaket Familiens Hus en viktig aktør når det gjelder  å gi barn som er født for tidlig og deres familier en best mulig oppfølging. I vår kommune tilbyr vi for tidlig fødte barn et fast prematurprogram som innbefatter kontakt med helsesøster, lege, fysioterapeut og førskolelærer. Dette  tilbudet  kan justeres etter barnets og familiens behov. 

Hensikten er at for tidlig fødte barn skal få målrettet oppfølging og  familier med premature barn skal føle seg trygge og godt ivaretatt etter utskrivelse fra sykehuset.

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste som skal gi helsefremmende og forebyggende tilbud til alle barn og unge i alderen 0 - 20 år og til gravide. Tjenestene er gratis.

Alder Prematurprogram Vaksinasjonsprogram
1 uke etter hjemreise Hjemmebesøk ved helsesøster
Evt. samtale med jordmor
 
2–5 måneder Barselgruppe
(3 samlinger ledet av helsesøster)
 
6 uker Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege. Vekstmåling
 
Vaksine mot: Rotavirus
3 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege. Vekstmåling Vaksine mot:
Difteri/stivkrampe/kikhoste
Haemophilus influenzae typeB (HIB), Hepatitt B, polio, pneumokokk og rotavirus.
4 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster og fysioterapeut. Vekstmåling.   
5 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekstmåling Vaksine mot:
Difteri/stivkrampe/kikhoste
Haemophilus influenzae typeB (HIB), Hepatitt B, polio og pneumokokk
6 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege. Vekstmåling.  
7 måneder  Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekstmåling.  
8 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekstmåling Førskolelærer deltar.  
10 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekstmåling.  
1 år Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege. Vekstmåling. Vaksine mot:
Difteri/stivkrampe/kikhoste(DTP), Haemophilus influeza type B (HIB), Hepatitt B, polio og pneumokokk.
15 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster og fysioterapeut. Vekstmåling . Vaksine mot:
Meslinger/røde hunder/kusma (MMR).
18 måneder Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekstmåling Førskolelærer deltar.  
2 år Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege. Vekstmåling.  
2 år Fysioterapeut og førskolelærer møter barnet i barnehagen.  
3  år Samtale og undersøkelse hos helsesøster og lege. Vekstmåling.  
4 ½ år Samtale og undersøkelse hos helsesøster. Vekstmåling.  
5 år Motorisk kartlegging ved fysioterapeut.  
5 ½ år Førskoleundersøkelse v/lege   

 

Lenker og dokumenter

Last ned basisinnholdet i svangerskapsomrsorgen som PDF.

Les mer om helsestasjonstjenesten for barn i alderen 0-5 år hos Helsedirektoratet. 

Les om mat og måltider for spedbarn.

Les om vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen på flere språk.