Hvem skal testes?

  • Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen 14 dager etter ankomst
  • Personer som kommer til Norge for å jobbe som au-pair. 
  • Personer som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.
  • Personer som skal arbeide i helse og sosialtjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn og har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt.
  • Studenter som skal studere i land der det kreves tuberkulinstatus. 

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en infeksjon som som skyldes mycobakterien tuberkulosis. Smitte til andre skjer bare dersom man har sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

 

Hvorfor tuberkulosekontroll?

Tuberkulosekontroller utføres for å:

  • Finne de som er syke.
  • Hindre smittespredning.
  • Tilby effektiv behandling.
  • Identifisere smittede.
  • Tilby forebyggende behandling.