• Det benyttes telefontolk der det er behov. 
     
  • Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere ivaretas i hovedsak gjennom de ordinære helsetjenestene i kommunen. 

Les mer om norske helsetjenester på helsenorge.no. 

Ved ankomst til kommunen har helsestasjonene i Brumunddal og Moelv tilbud om helsesamtaler og informasjon om kommunens helsetjenester, og lovpålagte smittevernoppgaver utføres. Ved behov kan helsetjenester tilrettelegges. 

Migrasjonshelsesøster samarbeider med boligsosial avdeling, Voksenpedagogisk senter og NAV, men har taushetsplikt vedrørende helserelaterte forhold.

Les mer om norske helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.