Skolehelsetjeneste i ungdomsskolen

Alle barn og unge i kommunen har rett til skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. 

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen gir tilbud om:

 • Støttesamtaler, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
 • Vaksinering med påfyllsdose difteri/ stivkrampe/ kikhoste/polio - vaksine
 • Helsesykepleier deltar fast på møter i skolens oppvekstteam
 • Oppfølging når elever har spesielle behov
 • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø
 • Henvisning til andre instanser                                                                                                                                                               

Les om helsestasjons- og skolehelsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmeside.

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø, og har som mål å skape trivsel og trygghet på skolen. Skolehelsetjenesten skal være en helsefremmende og forebyggende tjeneste.

Skolehelsetjeneste i videregående skole gir tilbud om:

 • Råd og veiledning av helsesykepleier om blant annet seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. 
 • Helsesykepleier kan også være en samtalepartner ved psykiske utfordringer. 
 • Det blir gitt tilbud om vaksinasjoner i henhold til anbefalt program fra helsedepartementet.
 • Skolehelsetjenesten kan ved behov formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.
 • Helsesykepleierne er tilgjengelige på skolen mandag-fredag kl 08.30-15. 
 • Elevene kan ringe/sende sms for å avtale tid, eller de kan komme innom uten avtale.
 • Helsesykepleier Ingeborg N.Larsen: mob: 908 15 604 og helsesykepleier Hilde Bolstad, mob: 913 94 369

Les om helsestasjons- og skolehelsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmeside.

Helsesykepleiere i Ringsakerskolen