Skolehelsetjenesten i barneskolen

  • Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstilbudet og skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot elever, skolemiljøet og grupper i barneskolen. 
     
  • Dette gjøres ved å drive helseopplysning til foreldre, barn og skole, helseundersøkelser og vaksinasjon. 
     
  • Helsesykepleier samarbeider med skole og andre instanser som retter seg mot barn og unge. 

Les om helsestasjons- og skolehelsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmeside.

Helsekontroller i barneskolen

Alder Helsekontroll
1.trinn

Skolestartundersøkelse på helsestasjon
Besvarelse av helseopplysningskjema
Vekt/lengde/vaksinering
Legeundersøkelse
Samtale hos helsesykepleier på helsestasjonen

2.trinn Vaksinasjon på helsestasjon Tetravac (difteri, stivkrampe, polio og kikhoste)
3.trinn Vekt/lengde på skolen
6. trinn Vaksinen MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
Vaksinasjonen utføres på helsestasjonen
7. trinn HPV-vaksine til jenter og gutter (humanopapillomavirus)
Vaksinasjonen utføres på helsestasjonen

 

 

Helsesykepleiere i Ringsakerskolen