Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk med i foreldrerådet. Det holdes årsmøte på høsten. I følge retningslinjene skal foreldrerådet arbeide for å bygge ut samarbeidet mellom hjemmet og skolen, og legge forholdene til rette for trivsel blant elevene i samarbeid med elevrådet og skolens personale. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

er de som leder arbeidet i foreldrerådet. På årsmøtet velges representanter til arbeidsutvalget. Leder av FAU har jevnlig kontakt med skolens rektor. Skolemiljøet er det store satsningsområdet for FAU. De har støttet skolen i arbeidet for å øke trivselen. De har også jobbet hardt for at det fysiske miljøet ved skolen skal bli bedre. Arbeidsutvalget har utviklet egne vedtekter.