Elevrådet

ELEVRÅDET 2017 - 2018

Klasse

Tillitsvalgt

Vararepresentant

8A

Rozarin Akinci

Svein Risto

8B

Marthe Granheim

Patrick Svendsen

8C

Anne Katarina Rudi

Gard  Jakobsen Krogrud

8D

Ina Nyland Larsen

Håkon Sønes

8E

Marcus Flaterudhagen

Vilde Lysrud Skogheim

9A

Lillian Pettersen

Tony Pettersen Olstad

9B

Frøydis Nes Hagen

Mathias Bråthen

9C

Julie Sofie Smestad

Emil Røhr

9D

Johanne Røisli

Vetle Dreiøe Støen

9E

Oddbjørn Hatterud

Elisabeth Katharina Solli

10A

Ørjan Aarskog

Marie Sørlien

10B

Sigurd Jægersborg Mathisen

Emma Karlsen

10C

Saga Andersen

Selma Knutsen

10D

Hans Petter Olstad Saur

Marte Holmen Nilssen

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene og kontaktlærerne/skolen. Sammen skal foreldrekontakter og kontaktlærer forberede og gjennomføre minst to klasseforeldremøter i løpet av skoleåret. De fleste foreldremøter arrangeres på klasse- eller trinnivå. Foreldrekontakten er foreldrenes talsperson og tar kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse for å gi tilbakemelding, stille spørsmål eller informere om aktuelle saker. Det er viktig at foreldrene sjøl tar initiativ til møter når de mener det er behov.

FORELDREKONTAKTER 2017- 2018

Klasse

Navn

Telefon

Adresse

8A

Espen Mærde

Cecilie Stoltz

41809663

91584743

espenmaerde@gmail.com

cecgirl79@gmail.com

8B

Laila Helen Granheim

Bente Bjørseth

40243637

95068396

helelaila@gmail.com

bente_74@hotmail.com

8C

Tor Kristian Sameien

Britt Wenche Martinsen Holmen

92487713

41404706

tsameien@bbnett.no

wencmhol@live.no

8D

Camilla Nyland

Anita Hovdedalen

48108594

97726605

camillanyland@hotmail.com

anita.hovdedalen@online.no

8E

Ingrid Flaterudhagen

Sandra Barvik

99702663

46788526

ingridflaterudhagen@gmail.com

sanfare@gmail.com

9A

Charlotte Børde

91812383

chborde@online.no

9B

Hege Victoria Nordby

97160754

henordby@hotmail.no

9C

Aina Ødegaard

90673740

ainaodegaard@hotmail.no

9D

Eivor Røisli

90820475

Eivor.roisli@ringsaker.kommune.no

9E

Charlotte Dreiøe Støen

48073581

Charlotte.stoen@gmail.com

10A

Helen Rønningsbakken

Grethe R. Aarskog

93865446

47040971

helenro@online.no

lgreaars@skole.ringsaker.kommune.no

10B

Linda Ericsson

91516593

Bussdama111@gmail.com

10C

Heidi Rønning

41509108

h-he-and@online.no

10D

Ian McKelvey

Trond Evensen

Vegard Nystrand

45014687

93221831

41359817

lianmcke@skole.ringsaker.kommune.no

trond.evensen@bakers.no

benkev@outlook.com

 

     

Foreldreråd og FAU

Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk med i foreldrerådet. Det holdes årsmøte på høsten. I følge retningslinjene skal foreldrerådet arbeide for å bygge ut samarbeidet mellom hjemmet og skolen, og legge forholdene til rette for trivsel blant elevene i samarbeid med elevrådet og skolens personale. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

FAU er de som leder arbeidet i foreldrerådet. På årsmøtet velges representanter til arbeidsutvalget. Leder av FAU har jevnlig kontakt med skolens rektor. Skolemiljøet er det store satsningsområdet for FAU. De har støttet skolen i arbeidet for å øke trivselen. De har også jobbet hardt for at det fysiske miljøet ved skolen skal bli bedre. Arbeidsutvalget har utviklet egne vedtekter.

De som ønsker kontakt med FAU henvender seg til leder 
Nina Galaasen, 909 99 817, ninagalaasen@gmail.com