Vi er nærmeste nabo til Ringsaker videregående skole, der de fleste av våre ungdommer starter etter ungdomsskolen.

Vi som jobber på BRUSK ønsker å kjennetegnes ved at «Vi bryr øss». Vi arbeider hver dag for at alle elever skal få et best mulig utgangspunkt for å leve sine liv på en «bærekraftig» måte. For å få til det må de ha tilstrekkelige teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter. 

Dette innebærer at vi jobber systematisk med å løse skolens oppdrag ved å ta i bruk kunnskapsbaserte arbeidsmåter. De siste åra har vi hatt satningsområdene "klasseledelse", "vurdering for læring" og "lesing og skriving i alle fag".