Brøttum barne- og ungdomsskole er den eneste 1-10 skolen i Ringsaker. Geografisk ligger vi nord i kommunen, ca. 12 km fra Lillehammer. Fra høsten 2020 hadde vi totalt 311 elever, 158 elever på barnetrinnet og 153 elever på ungdomstrinnet. Vi får elever til ungdomsskolen fra Mesnali, Lismarka og Åsen samt fra Brøttum.

Skolen er dimensjonert for 425 elever. Dette er en super skole med integrert folkebibliotek, spesialrom, flerbrukshall, aula og kantine. 

Et godt utviklende læringsmiljø- vi bryr oss!