Mørkved skole er en forsterket barneskole med 336 elever og 60 ansatte, som ligger ca. 2 km sør for Brumunddal sentrum i Ringsaker kommune.

Skolen ligger fint til med flotte uteområder som stimulerer til fysisk aktivitet, lek og læring. Her har vi blant annet en kunstgressbane med flomlys hvor deler av banen blir islagt på vinterstid for ulike skøyteaktiviteter. Skolen har også håndballbane, løpebane og en rekke nye lekeapparater. I tillegg finner man er stor flott akebakke her.

Høsten 2016 sto den nye skolen ferdig. Dette har blitt en tidsriktig og moderne skole med vekt på gode læringsarenaer.

Skolen arbeider systematisk mot økt læringsutbytte for den enkelte elev. Dette vises blant annet gjennom vårt fokus på den grunnleggende skrive- og regneopplæringen, samt veiledet lesing på mellomtrinnet. Skolebiblioteket er også et viktig element i dette arbeidet. Vi har en egen skolebibliotekar som er aktivt inne på alle trinn. I tillegg satser også skolen på opplæring og bruk av digitale verktøy på alle trinn.

I tillegg til vår faglige satsning, legges det stor vekt på å utvikle kreativitet hos elevene. Skolen har gjennom årene hatt store og flotte oppsetninger!

Skolen er nå inne i sitt femte år som deltaker i Trivselsprogrammet. Dette er et opplegg som skal forebygge at elever skal gå alene i friminuttene. Her iverksetter elever fra 5. - 7. trinn ulike aktiviteter som alle kan delta på.


Skolens visjon er: Glade barn i et positiv læringsmiljø  

Skolens hovedmål er: Sammen om en god skole