Mørkved skole ligger fint til med flotte uteområder som stimulerer til fysisk aktivitet, lek og læring. Her har vi blant annet en kunstgressbane med flomlys hvor deler av banen blir islagt på vinterstid for ulike skøyteaktiviteter. Skolen har også håndballbane, løpebane og en rekke nye lekeapparater. I tillegg finner man er stor flott akebakke her.

Høsten 2016 sto den nye skolen ferdig. Dette har blitt en tidsriktig og moderne skole med vekt på gode læringsarenaer.

Skolen arbeider systematisk mot økt læringsutbytte for den enkelte elev. Dette vises blant annet gjennom vårt fokus på den grunnleggende skrive- og regneopplæringen, samt veiledet lesing på mellomtrinnet. Skolebiblioteket er også et viktig element i dette arbeidet. Vi har en egen skolebibliotekar som er aktivt inne på alle trinn. I tillegg satser også skolen på opplæring og bruk av digitale verktøy på alle trinn.

I tillegg til vår faglige satsning, legges det stor vekt på å utvikle kreativitet hos elevene. Skolen har gjennom årene hatt store og flotte oppsetninger!


Skolens visjon er: Omsorg og raushet under regnbuen, gir mestring og læring for alle!