Kontaktlærere

1.trinn:  
Randi Nordhagen (trinnleder) lrannord@skole.ringsaker.kommune.no
Wenche Kvernvolden lwenkvern@skole.ringsaker.kommune.no
Peter Bøhn Rayner lpetrayn@skole.ringsaker.kommune.no
Julie Torgersen Nilsen ljulnils@skole.ringsaker.kommune.no 
   
2. trinn:  
Anette Krogrud (trinnleder) lanekrog@skole.ringsaker.kommune.no
Knut Skjelseth lknuskje@skole.ringsaker.kommune.no
Lisbeth Narud Stenberg llissten@skole.ringsaker.kommune.no
   
3. trinn:  
Anne Kari Haave Andersen (trinnleder) lannande1@skole.ringsaker.kommune.no
Malin Aasen Fjeldberg lmalfjel@skole.ringsaker.kommune.no
Elin Bergendahl Grønås leligron@skole.ringsaker.kommune.no
   
4. trinn:  
Vidar Westad (trinnleder) lvidwest@skole.ringsaker.kommune.no
Anne Nyland lannnyla@skole.ringsaker.kommune.no
Fredrik Haave Andersen lfreande@skole.ringsaker.kommune.no
Astrid Synnøve Tveit lasttvei@skole.ringsaker.kommune.no 
   
5. trinn:  
Uno Strand (trinnleder) lunostra@skole.ringsaker.kommune.no
Leif Arne Lie lleilie@skole.ringsaker.kommune.no
Linn Sylju Arntsen llinarnt@skole.ringsaker.kommune.no
   
6. trinn:  
Hege Besserud Sofienlund (trinnleder) lhegsofi@skole.ringsaker.kommune.no
Fredrik Valberg lfrevalb@skole.ringsaker.kommune.no
Geir Høyby lgeihoyb@skole.ringsaker.kommune.no
   
7. trinn:  
Jarle Bruun Olsen (trinnleder) ljarolse@skole.ringsaker.kommune.no
Eli Mørkved Glorud leliglor@skole.ringsaker.kommune.no
Runar Jensen lrunjens@skole.ringsaker.kommune.no
   
Forsterket avdeling:  
Mari Farlund (trinnleder)

lmarfarl@skole.ringsaker.kommune.no

Øvrige ansatte

 

NAVN ROLLE MAIL
Aasmoe, Kari Lærer lkaraasm@skole.ringsaker.kommune.no
Bekk, Janne Lærer  
Borgaard, Elin Fagarbeider  
Evenstad, Randi Barneveileder lraneven@skole.ringsaker.kommune.no
Grzegorczyk, Robert Fagarbeider  
Hagen, Aina Lærer lainhage@skole.ringsaker.kommune.no
Hagelund, May Kitty Barneveileder lmayhage@skole.ringsaker.kommune.no
Haukåssveen, Mette Barneveileder lmethauk@skole.ringsaker.kommune.no
Helseth, Solvor Barneveileder lsolhels@skole.ringsaker.kommune.no
Hoft, Halvard Lærer  
Ingebrigtsen, Ole Vaktmesterassistent  
Ingvaldsen, Anne Mette Fagarbeider lanningv@skole.ringsaker.kommune.no
Kristiansen, Gunnhild N. Lærer lgunkris@skole.ringsaker.kommune.no
Mannai, Amel Morsmålslærer lamemann@skole.ringsaker.kommune.no
Nessøe, Maren L Lærer  
Nilsen, Anne-Cathrine Lærer lannnils@skole.ringsaker.kommune.no
Nystrand, Lene Hulleberg Fagarbeider  
Rayner, Paul Andrew Lærer lpaurayn@skole.ringsaker.kommune.no
Retterås, Solveig Helene Nilsen Lærer lsolrett@skole.ringsaker.kommune.no
Rødsjø, Ann Elisabeth Fagarbeider lannrods@skole.ringsaker.kommune.no
Røsten, Marit Fagarbeider lmarrost@skole.ringsaker.kommune.no
Schøyen, Heidi Susanne Lærer lheischo@skole.ringsaker.kommune.no
Skjelseth, Per Anders Lærer  
Skundberg, Janne Barneveileder ljanskun@skole.ringsaker.kommune.no
Strandvik, Emma Pedersen Lærer  
Sund, Tone Fageraas Lærer ltonsund@skole.ringsaker.kommune.no
Sydhagen, Svein Harald Lærer lsvesydh@skole.ringsaker.kommune.no
Thoresen, Malin Fagarbeider  
Thorshaug, Rikke Lærer lrikthor@skole.ringsaker.kommune.no
Tømmerholen, Ann Kristin Fagarbeider lanntomm@skole.ringsaker.kommune.no