Trivselsprogrammet

Mørkved skole er deltager i Trivselsprogrammet. I Trivselsprogrammet legger trivselsledere fra 5. - 7. trinn til rette for økt aktivitet i storefri slik at ingen skal gå alene. En gang i halvåret sendes trivselsledere på kurs for å lære nye leker og aktiviteter som de kan ta med tilbake til skolen. 

Trivselsledere har områder på skolen som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige vester setter de i gang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Trivselslederne leder leken, men de er også med og leker selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie med hverandre. De evaluerer aktivitetene og lekene på jevnlige møter.

Trivselsprogrammets mål er:

  • Gi økt trivsel
  • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • Bygge vennskap
  • Forebygge konflikter og mobbing
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Skolehelsetjenesten

Kari Lindby-Aas Myklebust er helsesøster ved Mørkved skole
 

Kontortid på skolen: 
Torsdager fra 08.00-14.00.

Kontaktinformasjon: 
Mobil: 482 28 265
Brumunddal helsestasjon: 62 33 59 30
Adresse: Mausetvegen 10, 2382 Brumunddal
epost: postmottak.helsestasjoner@ringsaker.kommune.no 

Om skolehelsetjenesten:
Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjons-virksomheten. I tillegg til vaksinasjonsarbeidet er målet å komme i kontakt med barn og familier som har behov for ekstra hjelp og støtte så tidlig som mulig. 

Vaksiner og kontroller:
Gjøres på helsestasjonen

7 år:          - Besvarelse av helseopplysningsskjema
                 - Vekt/lengde/vaksinering
                 - Samtale hos helsesøster på helsestasjonen

9 år:           Vekt/lengde (nytt fra 2016)

6. trinn:      Vaksinen MMR (meslinger, kusma og røde hunder)

7. trinn:      HPV - vaksine tilbys jentene (humanopapillomavirus) 

 

Forsterket avdeling

 

FA.jpg

Forsterket avdeling tilbyr en hverdag med spesialpedagog innhold og tilrettelegging. I løpet av skoleuka har elevene ulike tilbud slik at elever med individuell opplæringsplan opplever mestring, opplevelser i felleskap og gleder over å lære og utvikle seg. 

Alle elever på Mørkved skole har trinntilhørighet, men i tillegg har elever som har behov for det et tilbud på en forsterket enhet. Her er det stor personaltetthet, noe som fører til en stor grad av tilrettelegging og oppfølging av den enkelte elev. Dette innebærer visse særtrekk i skolens organisering, undervisningstilbud, miljø og et utvidet omsorgsbegrep. Vi arbeider for å være en kvalitetsskole med barnet i sentrum. Vi ønsker å utvikle en kultur som preges av likeverd og et inkluderende fellesskap.

Kommunikasjon er viktig for alle. På forsterket avdeling står kommunikasjon i fokus, og alle elevene skal få kommunisert på sin måte, via tale, tegn, bilder/symboler eller digitalt verktøy. Avdelingen har språksamlinger eller individuelle økter daglig.

Mørkved skole er en digital skole, der alle elever har hvert sitt nettbrett i undervisningen. På forsterket avdeling brukes dette også aktivt i den daglige hverdagen for å bedre elevenes læring.

Inndeling av skoleuka

Økt   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 8.30-9.30 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn
2 9.45-10.55 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn
MAT 10.55-11.10          
3 11.40-12.40 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn 1.-7. trinn
4

12.55-13.45

12.55-14.00

1.-4. trinn

5.-7. trinn

1.-4. trinn

5.-7. trinn

1.-4. trinn

5.-7. trinn

1.-4. trinn

5.-7. trinn

1.-4. trinn

5.-7. trinn