Skolens uteområde er godt tilrettelagt for de ulike alderstrinnene, og innbyr til lek og aktivitet. Kirkekretsen skole er partnerskole med Høgskolen i Innlandet.

 

Vår visjon er «RESPEKT – ANSVAR - TRYGGHET». Elevene skal oppleve en hverdag preget av trygghet og gode relasjoner. Kirkekretsen skole skal kjennetegnes ved et inkluderende fellesskap hvor alle elever opplever å bli sett og hørt, og anerkjent og respektert for den de er. Vi praktiserer skolevenner, og jobber aktivt for at alle skal være gode skolevenner.

 

Skolens fokusområder for skoleåret 2022-2023 er:

  • Trygt, godt og inkluderende skolemiljø
  • Inkluderende læring
  • Profesjonelle læringsfellesskap

 

Kirkekretsen skole setter eleven i sentrum. Gjennom faglig og sosial utvikling, samarbeid og aktiv læring skaper vi et godt skolemiljø.