Skolen er plassert i fantastiske naturomgivelser med skogen helt innpå skoleplassen, og i tillegg renner elva Brumunda like nedenfor skolen. Vi har et mangfold av områder som inviterer til ulike aktiviteter sommer som vinter. Hempa skole har også flere samlingsplasser ute, blant annet et uteamfi og bålplass, og disse naturgitte omgivelsene blir aktivt brukt i undervisningen og i friminuttene.

Våre satsingsområder er kultur for læring og program for systematisk lese- og skriveopplæring, og skolen har som motto: Et lærende sted, der alle er med!