Hempa skole har omorganisert undervisningstilbudet til våre elever som følge av utviklingen i spredningen av koronaviruset, og vi skal derfor i gang med fjernundervisning fra mandag 16.mars. Lærerne har nå i hovedsak hjemmekontor og gjennomfører sin undervisning derfra. Elevene vil få tilrettelagt undervisning via Showbie for småtrinnet, og Teams og OneNote for mellomtrinnet.

Det gjøres fortløpende vurderinger, og vi informerer om den videre organiseringen i Transponder.

 

Hempa skole ligger i Brumunddal, 2 kilometer nord for sentrum. Skolen ble bygd i 1977, men har fått nyere tilbygg i løpet av årene som har gått. Det er ca. 160 elever fordelt på 1.-7.trinn, og skolen har 23 ansatte. Alle elever bruker nettbrett 1:1 som læringsverktøy. 

Skolen er plassert i fantastiske naturomgivelser med skogen helt innpå skoleplassen, og i tillegg renner elva Brumunda like nedenfor skolen. Vi har et mangfold av områder som inviterer til ulike aktiviteter sommer som vinter. Hempa skole har også flere samlingsplasser ute med grillhytte og bålmuligheter, og disse naturgitte omgivelsene blir aktivt brukt i undervisningen og i friminuttene.

Våre satsingsområder er kultur for læring og program for systematisk lese- og skriveopplæring, og skolen har som motto: Et lærende sted, der alle er med!