Vi ønsker alle våre elever en riktig god sommer!

Første skoledag etter sommerferien er mandag 17.august. 2.-7.trinn starter skoledagen til vanlig tid kl. 08.30, og 1.trinn møter kl. 09.00. 

Hempa skole ligger i Brumunddal, 2 kilometer nord for sentrum. Skolen ble bygd i 1977, men har fått nyere tilbygg i løpet av årene som har gått. Det er ca. 160 elever fordelt på 1.-7.trinn, og skolen har 23 ansatte. Alle elever bruker nettbrett 1:1 som læringsverktøy. 

Skolen er plassert i fantastiske naturomgivelser med skogen helt innpå skoleplassen, og i tillegg renner elva Brumunda like nedenfor skolen. Vi har et mangfold av områder som inviterer til ulike aktiviteter sommer som vinter. Hempa skole har også flere samlingsplasser ute med grillhytte og bålmuligheter, og disse naturgitte omgivelsene blir aktivt brukt i undervisningen og i friminuttene.

Våre satsingsområder er kultur for læring og program for systematisk lese- og skriveopplæring, og skolen har som motto: Et lærende sted, der alle er med!