Om enheten

Ved Moelv og Fossen skoler skal alle voksne bidra med god ledelse av læring gjennom gode relasjoner og arbeide for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø. Det arbeides også med digitalisering og det profesjonelle læringsfellesskap. Moelv og Fossen skoler er flerkulturelle skoler.
Skolene har deltatt på Utdanningsdirektoratets satsning på helhetlig skoledag og Aktivitetsskolen/ SFO, dette er videreført i den daglige driften.

Begge skolene er samlet under samme ledelse.
Totalt har enheten Moelv og Fossen skoler cirka 75 ansatte.

Moelv skole

Moelv skole åpnet høsten 2017 og ligger vakkert plassert i sentrum av Moelv med kort vei til Moelv ungdomsskole, Moskogen og andre fasiliteter. 
Kapasiteten ved Moelv skole er 500 elever, og i dag har skolen omlag 350 elever. Skolen er en sammenslåing av gamle Kilde og Skarpsno skoler.

 

Fossen skole

Foto av Fossen skole og barn på skøyter

Fossen skole ligger i Fossmarka, Fossvegen 6 i Moelv, med et flott nærmiljøanlegg, og har elever fra 1.-4. trinn. Fossens elever begynner på Moelv skole på 5. trinn. 
Elevtallet på Fossen skole er pr. dags dato 66, fordelt på 1.- 4. trinn.