Nes ungdomsskole ligger  på Stavsjø med Nes barneskole og den nye Nes idrettshall som nærmeste naboer.
Skolen ble bygd tidlig på 1970-tallet, men har i de senere åra fått et oppussingsløft.

Ved skolestart 2022 er vi  24 ansatte og 133 elever fordelt på 6 klasser. Skolen vår preges av høy trivsel og et godt læringsmiljø.
Alle skoler i Ringsaker har økt læringsutbytte som hovedfokus. For å nå dette, deltar skolen i satsinga "Ungdomstrinn i utvikling" med satsingsområdene klasseledelse og skriving i alle fag.Friluftsliv er et område vi holder høyt. Fra dagsturer på Helgøya til vinterturer på ski med overnatting i Ringsakerfjellet. Naturopplevelser med små og større utfordringer gir elevene verdifulle erfaringer, økt trivsel og mestringsopplevelser.

Skolen har kantinedrift der elevene kan kjøpe seg sunn mat til en rimelig penge. Kantina er et sosialt møtepunkt for elevene og en viktig trivselsfaktor.

Fysioterapeut Thea Eskerud er til stede på tirsdager

-les brosjyre her.. 

Helsesykepleier Reidun Hoholm er tilstede torsdager og noen fredager

- les brosjyre her.