Skarpsno skole er en fulldelt barneskole, vakkert beliggende like sør for byen Moelv. Skolen har god utsikt utover Mjøsa, og er plassert i et kulturlandskap med en historie og geologi som er unik. Uteområdet benyttes aktivt i undervisningen. Skolen har 105 elever og 20 ansatte i skoleåret 2016/2017.

Skolen ble satt i gang fra høsten 1859, med lokaler i den gamle drengestuebygningen på klokkergården Skarpsno, og ble dermed Ringsakers første faste skole.

Skolen har et læringsmiljø med pedagogisk fundament i de 4 L’er: Læring, Likeverd, Lojalitet og Latter. Gjennom bruk av disse elementene vil skolen skape et godt læringsmiljø for elevene. Det legges stor vekt på gode relasjoner og at elevene skal trives.

Skarpsno skole har delt ledelse med Kilde og Fossen skoler. Skolene har deltatt i Utdanningsdirektoratets satsing på Helhetlig skoledag og Aktivitetsskolen. Ny skole som skal erstatte Kilde og Skarpsno skoler vil stå klar høsten 2017. Innflytting skjer i årsskiftet 2017/2018.