Stavsberg skole har fasiliteter og spesialrom som gir mange muligheter for å være en god læringsarena. Furneshallen, en fullverdig flerbrukshall, er en del av det nye skoleanlegget. Skolen er bygget som en to-parallell, dimensjonert for 420 elever. I dag har vi ca 175 elever og i overkant av 30 ansatte. 

På Stavsberg skole møter elevene 

  • faglig mestring og utfordring 
  • veiledet lesing, matematikk og engelsk
  • utforskende og kreative læringsøkter 
  • fysiske og kulturelle arenaer å vokse på
  • digitale hjelpemidler 

Skolens visjon er «Individuell vekst i et sosialt fellesskap».
Velkommen til Stavsberg skole!