Den flunkende nye skolen vår ligger på en unik tomt på Stavsberg. Vi har Mjøsutsikt og de naturskjønne områdende Frøbergsberget, Furuberget og Klukhagen i umiddelbar nærhet. 

Stavsberg skole har alle de fasiliteter og spesialrom som er påkrevet for en moderne læringsarena. Furneshallen er en del av det nye skoleanlegget, en fullverdig flerbrukshall som ved oppdeling blir til tre kroppsøvingssaler. Skolen er bygget som en to-parallell, dimensjonert for 420 elever.

I dag har vi 150 elever og til sammen 30 ansatte. Skolen er dimensjonert for å kunne håndtere en økning i elevantallet som følge av den pågående utbyggingen i nærområdet. Skolens visjon er i dag «Individuell vekst i et sosialt fellesskap». Velkommen til Stavsberg skole!