Stavsberg skole har fasiliteter og spesialrom som gir mange muligheter for å være en god læringsarena. Furneshallen, en fullverdig flerbrukshall, er en del av det nye skoleanlegget. Skolen er bygget som en to-parallell, dimensjonert for 420 elever. I dag har vi 160 elever og til sammen 30 ansatte. 
På Stavsberg skole møter elevene 
-faglig mestring og utfordring 
-veiledet lesing, matematikk og engelsk
-utforskende og kreative læringsøkter 
-fysiske og kulturelle arenaer å vokse på
-digitale hjelpemidler 

Skolens visjon er i dag «Individuell vekst i et sosialt fellesskap». Velkommen til Stavsberg skole!