Kirkenær barneskole har en flott beliggenhet, omkranset av et vakkert kulturlandskap. Skolen er preget av en felles kultur med felles mål. Skole og hjem samarbeider alltid om en bedre skole der sosial og faglig læring står i fokus. Foresatte er vår viktigste samarbeidspartner - til det beste for eleven.

Skolen har 130 elever og 30 ansatte i skole og skolefritidsordning, og er partnerskole til lærerutdanningen på Høgskolen i Hedmark. 

Alle elever ved Kirkenær skole skal oppleve seg som en verdifull del av felleskapet og bli godtatt som den de er, slik at de får utnyttet sitt læringspotensiale. 

Vår visjon: Sammen lager vi en god skole med nysgjerrighet, mestring og samhold: VI VIL - VI TØR - VI KAN.