I perioden 20-23 er satsingsområdene profesjonelt læringsfellesskap, inkluderende skolemiljø, vurdering for læring og lesing. I år med vekt på lesing og inkluderende læringsmiljø.

Moelv ungdomsskole er partnerskole med Høgskolen i Hedmark og tar hvert år i mot to - fem grupper med studenter. Skolen er godt utstyrt med ulike dataløsninger og har et forholdvis nytt skolekjøkken og bibliotek. Hvert år gjennomfører elevene på 10. trinn en musikal, og skolen satser på fysisk aktivitet gjennom et styrket tilbud i kroppsøving og en aktivitetsplan for uteområdet.