Forsterket avdeling

Alle elever på Moelv skole har trinntilhørighet, men i tillegg har elever som har behov for det et tilbud på en forsterket enhet. Her er det stor personaltetthet, noe som fører til en stor grad av tilrettelegging og oppfølging av den enkelte elev. Dette innebærer visse særtrekk i skolens organisering, undervisningstilbud, miljø og et utvidet omsorgsbegrep. Vi arbeider for å være en kvalitetsskole med barnet i sentrum. Vi ønsker å utvikle en kultur som preges av likeverd og et inkluderende fellesskap.

Forsterket avdeling tilbyr en hverdag med spesialpedagog, dyktige fagarbeidere og tilrettelegging. I løpet av skoleuka har elevene ulike tilbud slik at elever med individuell opplæringsplan opplever mestring, opplevelser i felleskap og gleder over å lære og utvikle seg. Det gis mulighet til ulike gruppetilbud, med opplæring i terapibassenget, ridning, musikkgruppe og «Aktiviteten», der elevene arbeider sammen om å lage et godt felles måltid.

Kommunikasjon er viktig for alle. På forsterket avdeling står kommunikasjon i fokus, og alle elevene skal få kommunisert på sin måte, via tale, tegn, bilder/symboler eller digitalt verktøy. 

Moelv skole er en digital skole, der alle elever har hvert sitt nettbrett i undervisningen. På forsterket avdeling brukes dette også aktivt i hverdagen for å bedre elevenes læring.

 

Trivselsprogrammet

Moelv og Fossen skoler er deltager i Trivselsprogrammet. I Trivselsprogrammet legger trivselsledere fra 3. og 4. trinn ved Fossen og 5. - 7. trinn ved Moelv til rette for økt aktivitet i storefri slik at ingen skal gå alene. En gang i halvåret deltar trivselsledere på kurs for å lære nye leker og aktiviteter som de kan ta med tilbake til skolen. 

Trivselsledere har områder på skolen som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige vester setter de i gang leken, og passer på at alle som vil, får være med og at reglene i aktivitetene følges. Trivselslederne leder leken, men de er også med og leker selv.

Trivselsprogrammets mål er:

  • Gi økt trivsel
  • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • Bygge vennskap
  • Forebygge konflikter og mobbing
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever