Moelv skole har cirka 350 elever men er bygget for inntil 425 elever. Skolen er en sammenslåing av gamle Kilde og Skarpsno skoler. Fossen skole ligger i Fossmarka med et flott nærmiljøanlegg, og har elever fra 1.-4. trinn. Fossens elever begynner på Moelv skole på 5. trinn. Elevtallet ligger på cirka 30 elever ved Fossen skole. Begge skolene er samlet under samme ledelse.

Skolene jobber med Kultur for læring, digitalisering og det profesjonelle læringsfellesskap. Skolene har tidligere vært prosjektskoler for Utdanningsdirektoratets satsing på Helhetlig skoledag og Aktivitetsskolen/SFO, og dette er videreført i den daglige driften. Moelv og Fossen skoler er flerkulturelle skoler.

Totalt har enheten Moelv og Fossen skoler cirka 75 ansatte.