Kapasiteten ved Moelv skole er 500 elever, og i dag har skolen omlag 350 elever. Skolen er en sammenslåing av gamle Kilde og Skarpsno skoler.

Fossen skole ligger i Fossmarka, Fossvegen 6 i Moelv, med et flott nærmiljøanlegg, og har elever fra 1.-4. trinn. Fossens elever begynner på Moelv skole på 5. trinn. Elevtallet på Fossen skole er pr. dags dato 54, fordelt på 1.- 4. trinn.

Begge skolene er samlet under samme ledelse.

Skolene jobber med Kultur for læring, digitalisering og det profesjonelle læringsfellesskap. Skolene har tidligere vært prosjektskoler for Utdanningsdirektoratets satsing på Helhetlig skoledag og Aktivitetsskolen/SFO, og dette er videreført i den daglige driften. Moelv og Fossen skoler er flerkulturelle skoler.

Totalt har enheten Moelv og Fossen skoler cirka 75 ansatte.