Kontaktinformasjon

AKS Moelv:
Telefon:
404 34 430

AKS-ledere: 
Kari Hornnæss lkarihorn@skole.ringsaker.kommune.no
Guri Kristiansen gkr@ringsaker.kommune.no

AKS Fossen:
Telefon: 
940 17 321

AKS-leder:
Ann Kristin Moen ann.moen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Driftsform og åpningstider:

AKS kan tilby hel og delt plass, samt en dag per uke. 
Hel plass: 07.00 - 16.30 mandag til fredag inkludert skoletida. 
Delt plass: 12 timer per uke i tillegg til skoletida.
De samme timene gjelder for ferier.
En fast dag per uke: 07.00 - 16.30 inkludert skoletida.
Det er mulighet for å kjøp av enkeltimer. Kjøp av timer må avtales (helst dagen før) med AKS-leder. Bankgiro blir sendt ut av kommunen hver måned. 

AKS starter 1. august og har siste åpningsdag 30. juni. AKS er åpen i høst- og vinterferien.
5 planleggingsdager, romjula og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag, er AKS stengt.

Rammeplan SFO

Vedtekter SFO Ringsaker 

Søknadsportal SFO Ringsaker

Priser

Se PRISREGULATIV på forsiden

 

Om aktivitetsskolen vår

Aktivitetsskolens mål er å videreutvikle et tilbud som styrker samordningen mellom skole, lekser, aktivitetsskole og fritid. Vi har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet som gis til barna gjennom en hel skoledag.
Aktivitetsskolen skal aktivt bidra til barnas sosiale og faglige trivsel samt utvikle allsidige ferdigheter. Vi forsterker innsatsen i leksearbeid og har fokus på læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukurert og forutsigbart. Vi skal i samarbeid med hjem og skole støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Aktivitetsskolene våre ligger fint til med et variert utemiljø. Moelv skole har Mo gård, Moskogen og Mjøsa som nærmeste nabo. Fossen skole har skogen og Kamperudbakken i umiddelbar nærhet og ligger midt i frisbeegolf anlegget i Moelv. 
AKS starter opp 1. august. I oppstart legges det stor vekt på å ha en rolig, trygg og god oppstart for alle.


Standard for Moelv og Fossen AKS 
Årshjul Moelv AKS 2023-2024
Årshjul Fossen AKS 2023-2024