Kontaktinformasjon

AKS Moelv:
Telefon:
404 34 430

AKS-ledere: 
Kari Hornnæss lkarihorn@skole.ringsaker.kommune.no
Guri Kristiansen gkr@ringsaker.kommune.no

AKS Fossen:
Telefon: 
940 17 321

AKS-leder:
Ann Kristin Moen ann.moen@skole.ringsaker.kommune.no

 

Driftsform og åpningstider:

AKS kan tilby hel og delt plass, samt en dag per uke. 
Hel plass: 07.00 - 16.30 mandag til fredag inkludert skoletida. 
Delt plass: 10 timer per uke i tillegg til skoletida.
De samme timene gjelder for ferier.
En fast dag per uke: 07.00 - 16.30 inkludert skoletida.
Det er mulighet for å kjøp av enkeltimer. Kjøp av timer må avtales (helst dagen før) med AKS-leder. Bankgiro blir sendt ut av kommunen hver måned. 

AKS starter 1. august og har siste åpningsdag 30. juni. AKS er åpen i høst- og vinterferien.
5 planleggingsdager, romjula og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag, er AKS stengt.

Rammeplan SFO

Vedtekter SFO Ringsaker

Søknadsportal SFO Ringsaker

Priser

Se PRISREGULATIV på forsiden

 

Om aktivitetsskolen vår

Helhetlig skoledag er en viktig satsing for oss, og vi satser hardt på et godt samarbeid mellom skole og AKS/SFO. Vi har de siste årene svært gode tilbakemeldinger fra barn, voksne og fra ansatte.  Målsettingen med fokus på dette samarbeidet har vært å sikre en sterkere tilknytning mellom skole og skolefritidsordningen, og på den måten øke kvaliteten. Vi har plukket ut noen utvalgte satsingsområder, og det blir jobbet i prosjektperioder der barna får et spennende og godt strukturert opplegg.