Stilling Fornavn Etternavn E-post
Konstituert skoleleder Sindre Hermansen Wallace sinwall@ringsaker.kommune.no
Skoleleder Pål (permisjon) Volden  pvo@ringsaker.kommune.no
Ass. skoleleder Elisabeth  Brendløkken Slettun ebre@ringsaker.kommune.no
Konsulent Anne Berit Røseth abro@ringsaker.kommune.no
SFO-leder Merethe Johannessen lmerjoha@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Vigdis Aaseth lvigaase@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Linda (permisjon)

Ryen Eide

llineide@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer

Henrik

Nyland Ericson lheneric@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Laila Helen Granheim llaigran@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Teodor Gustavsen lteogust@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Pernille Brovold Iversen lperiver@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Marte (permisjon) Langseth lmarlang1@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Anette Erlien Dølmo laneerli@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Tina Hybel ltinmikk@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Agnete Jakola lagnjako@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Liv Kari Kleiven llivklei@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Mads  Vikan Opheim lmadophe@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Helene Kleven lhelklev@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Kristian Sjørengen lkrisjor@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Halvor  Torsvik lhaltors@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Sunniva Wennersgaard lsunwenn@skole.ringsaker.kommune.no
Lærer Sindre (konstituert skoleleder)  Hermansen Wallace lsinwall@skole.ringsaker.kommune.no
Barneveileder  Gunn Berit Aas Sandbæk lgunsand@skole.ringsaker.kommune.no
Barneveileder  Lillian Hovdedalen llilhovd@skole.ringsaker.kommune.no
Barneveileder Solveig Furuseth lsolfuru@skole.ringsaker.kommune.no