Uteområdet er godt tilrettelagt for de ulike alderstrinn og innbyr til aktivitet og kreativ lek. Skolen har fokus på respekt, ansvar og trygghet. Satsningsområdene for 2018-2019 er foreldresamarbeid, læringsledelse, fagkompetanse, iPad og "Kultur for læring".

I SFO er det om lag 60 barn og 8 ansatte. Barna er inndelt i primærgrupper og har egne primærkontakter. SFO har fokus på trygghet, trivsel, mestring og glede.