Hvilken funksjon har Ringsaker kulturråd?

  • Kulturrådet kan fremme forslag overfor kultursjefen, for eksempel om bruk av kulturmidler.
  • Kulturrådet kan uttale seg i saker som gjelder kulturlivet i Ringsaker og fremme forslag overfor kultursjefen.
  • Kulturrådet skal være et bindeledd mellom de ulike kulturorganisasjonene som har valgt rådet og kommunen.

Hva skal kulturrådet bidra til?

  • Å øke kvaliteten på kulturlivet i Ringsaker.
  • Å øke synligheten av kulturaktivitetene i Ringsaker.
  • Å øke involvering og deltakelse på kulturaktivitetene i Ringsaker.

Styremedlemmer

Leder: Trude Engen Strand

Nestleder: Torbjørn Dybsand 

Kasserer: Bror Tørudbakken

Styremedlem: Marianne Tvedt Græsby

Styremedlem: Audur Strandberg

Styremedlem: Cecilie Gregersen

Styremedlem: Marte Bratengen 

Styremedlem: Ida Merete Pettersen Johansen 

Styremedlem: Bjørg Dystvold Nilsson

Kontaktinformasjon

E-post til styreleder: 
ringsakerkulturrad@outlook.com

Ringsaker kulturråd på Facebook