Hvilken funksjon har Ringsaker kulturråd?

  • Kulturrådet kan fremme forslag overfor kultursjefen, for eksempel om bruk av kulturmidler.
  • Kulturrådet kan uttale seg i saker som gjelder kulturlivet i Ringsaker og fremme forslag overfor kultursjefen.
  • Kulturrådet skal være et bindeledd mellom de ulike kulturorganisasjonene som har valgt rådet og kommunen.

Hva skal kulturrådet bidra til?

  • Å øke kvaliteten på kulturlivet i Ringsaker.
  • Å øke synligheten av kulturaktivitetene i Ringsaker.
  • Å øke involvering og deltakelse på kulturaktivitetene i Ringsaker.

Styresammensetning 2019

Leder
Trude Engen Strand

Nestleder
Odd Nysæther
Kasserer Kari Elisabet Bekken

Styremedlemmer
Marianne Græsby Tvedt
Reidun Riisehagen
Jostein Takle
Finn Havik
Anne Randine Dobloug
Per Ole Røste.

Kontaktinformasjon