Stiftelsens formål er å støtte/finansiere veldedige formål i Ringsaker kommune. Dette gjelder enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. Renteavkastningen og den delen av kapitalen som overstiger grunnkapitalen kan deles ut. Søknaden må inneholde formål, beskrivelse av tiltak og kostnadsoversikt.

Ringsaker Legatfond tildelte ikke midler i 2022, dette medfører høyere tildeling i 2023.

Søknad sendes til styreleder Ivar Haave, Thore Bjerkes veg 11, 2380 Brumunddal eller på e-post: ivarhaave@hotmail.com innen 10. mars 2023.