For å bli godkjent må kommunen oppfylle krav innen flere virksomhetsområder, og Trygg Trafikk har utarbeidet kriteriene i samarbeid med fylkeskommunene.

– En godkjenning betyr ikke at det ikke kan skje trafikkulykker, men det er et kvalitetsstempel på kommunens systematiske arbeid for trafikksikkerhet, sier seniorrådgiver Harald Heieraas i Trygg Trafikk.

Barnehager først ute

Tømmerli barnehage var den første kommunale enheten som ble godkjent som Trafikkvennlig Barnehage. Etter det har nå alle de kommunale barnehagene fått godkjenningen, i tillegg til samtlige skoler.

– Tur og friluftsliv har vært fokusområde hos oss siden barnehagen vår åpnet, og da er det helt naturlig og nødvendig å ha trafikksikkerhet som et sentralt tema, sier barnehageleder Britt Merethe Hval i Tømmerli barnehage.

Langsiktig satsing

Ringsaker kommune har jobbet bredt med trafikksikkerhet over flere tiår. 

– Jeg er imponert over hvor lenge Ringsaker kommune har hatt trafikksikkerhet på agendaen, sier Heieraas.

- Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Trygg Trafikk gjennom mange år, og mye av det vi har fått til kan vi takke distriktsleder Marianne Mittet Solbraa for, påpeker rådgiver Ole Roger Strandbakke. 

– Det er fantastisk å se hvordan utviklingen har vært i Ringsaker. Hittil i år er ingen drept i trafikken her, og det er en helt annen situasjon enn vi hadde for noen år tilbake, sier Marianne Mittet Solbraa, som er distriktsleder for Hedmarkskontoret til Trygg Trafikk.

Også Marit Nyhus fra Statens vegvesen er godt fornøyd med måten Ringsaker kommune har jobbet på over tid.

– Ringsaker har vært på agendaen i mange år. Kommunen har vært veldig aktiv og tatt mye initiativ. De har vært flinke til å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak, og de har også fått tildelt en del midler, sier hun.