Idrettsprisen

kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen idretten i Ringsaker.


Kulturprisen

kan tildeles personer, lag eller foreninger innen kulturlivet i Ringsaker.

 

Frivillighetsprisen

kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorgsarbeid, inkluderingsarbeid eller frivillighetsarbeid i Ringsaker kommune.

 

Byggeskikksprisen

kan tildeles bygninger, anlegg eller restaureringsprosjekt i Ringsaker kommune ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø.

 

Næringsprisen

kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har skapt vekst og utviklet arbeidsplasser i kommunen. En forutsetning er at bedriften gjennom sitt virke bidrar til et positivt omdømme for Ringsaker kommunes næringsliv. Virksomheten kan være liten eller stor, lokal, regional eller internasjonal.

 

Miljøprisen

kan tildeles bedrifter eller person(er) som har utmerket seg i kampen for reduksjon av negativt klimaavtrykk.

 

Ringsakerprisen

kan tildeles personer, bedrifter, lag eller foreninger som har gjort en betydelig innsats for kommunens kunst, kultur eller næringsliv eller på annen måte særskilt løfter Ringsaker kommune.

 

I tillegg er det ønskelig å hedre utøvere som i løpet av 2022 har oppnådd en internasjonal medaljeplassering. En slik utmerkelse kan gis til medlemmer av lag i kommunen eller medlemmer fra lag utenfor kommunen hvis de bor i Ringsaker og utøver en konkurransegren som ikke finnes i Ringsaker.            

 

Begrunnede forslag på kandidater til de ulike prisene sendes til Ringsaker kommune, avdeling for kultur, postboks 270, 2381 Brumunddal eller postmottak@ringsaker.kommune.no.

Frist for innsending av nominasjoner er 1. februar 2023.

Den er én jury som har ansvaret for prisutdelingen, og som etter fristens utløp vil bestemme prisvinnere og herunder om det skal deles ut priser i alle kategorier.