Leseglede og språkstimulering

Vi har ekstra fokus rundt leseglede og språkstimulering, dette er spennende temaer som vi synes er viktig å jobbe med i vår barnehage. Språk, lek og utforsking er grunnleggende for å vekke nysgjerrigheten og utforskertrangen til barna. Våre ansatte legger tilrette for gode samtaler og humor i hverdagen.

 

 

Friluftsliv

Friluftsliv er et satsingsområde vi har hatt i flere år. Vi ønsker å gi barna gode førstegangsopplevelser i naturen. Vi vil at barna skal få kjennskap til hvordan naturen forandrer seg gjennom året og hvordan årstidene påvirker dyrene og livet i skogen. Vi jobber for at barna skal få kjennskap til noen av dyrene som befinner seg i den norske faunaen, samt ulike trær og blomster.Dette tilpasser vi til barnas alder.

Vi er en miljøsertifisert barnehage. Vi ble sertifisert i November 2011, og var da den første barnehagen i Ringsaker som ble  "Miljøfyrtårn". Gjennom arbeidet med dette, lærer vi om det å rydde opp igjen etter oss når vi har vært på tur og å ta vare på naturen og nærmiljøet vårt.

 

Antall, rom og form og engelsk

Gjennom prosjektarbeid har barnehagene utarbeidet felles kommunale målsettinger for antall, rom og form og engelsk. Hensikten er å sikre at alle barn gis tidlig mulighet for å utvikle egne evner og interesser innen disse områdene. Vi i Tømmerli jobber aktivt med engelsk og antall, rom og form, noe som gjenspeiles i våre planer og i hverdagslivet i barnehagen.