Vi har fokus på gode relasjoner, trygghet, barns medvirkning og at hvert enkelt barn skal ha en god barnehagehverdag.

Våre satsingsområder dette barnehageåret er leseglede og språkstimulering , i tillegg til friluftsliv.

Vår visjon:  «I Tømmerli skal barna oppleve omsorg, utvikling, lek og læring