Tømmerli barnehage har en flott beliggenhet mellom Fagerlund skole og Tømmerli bo- og aktivitetssenter. Vi har gangavstand  til sentrum, ulike turområder og til vår egen gapahuk i skogen. Vi er 20 ansatte og har plass til 73 barn fra 0–6 år. Barnehagen har egen småbarnsavdeling.

Vi har fokus på gode relasjoner, trygghet og at hvert enkelt barn skal ha en god barnehagehverdag.

Våre satsingsområder dette barnehageåret er leseglede og språkstimulering , i tillegg til friluftsliv.

Vår visjon:  «I Tømmerli skal barna oppleve omsorg, utvikling, lek og læring

https://www.facebook.com/tommerlibarnehage/