Barnehagen har tilgang til gapahuk i nærmiljøet, og en utelekeplass som er funksjonell, og trivelig beplantet. Vi vektlegger å ha fokus på hverdagens små og store begivenheter. Det er viktig for oss å se barna og følge deres initiativ. Vennskap, sosialt samspill, lek og læring i hverdagen er sentralt. Å styrke og utvikle barns språkutvikling er et av satsingsområdene våre.

 
Et tett samarbeid med foreldrene er nødvendig og selvfølgelig for gjensidig forståelse og helhetlig syn på barnet. Bjørkebo barnehage er partnerbarnehage med Høgskolen på Hamar, noe som medfører et stadig fokus på endring og utvikling av praksis innenfor våre grunnverdier. 
 
Vårt motto: Trygghet, trivsel og glede. Bjørkebo - det er stedet.