Det inspirerer til utfoldelse sommer som vinter. Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv, fysisk aktivitet, samt stell og kontakt med dyra våre.

Vi har hester, kaniner, høner, vaktler, marsvin, hamster, dverggeit, minigris, sauer og kuer. Marihøna følger husmannspedagogikken, og barnehagen har åtte avdelinger.