Borgen barnehage er en privat, avdelingsløs barnehage med ca. 60 plasser for barn fra 0–6år. Barnehagens satsingsområder er musikk, drama og friluftsliv.

Barnehagen har ikke avdelinger, men ettåringene og toåringene har sine egne baserom som er spesielt innredet i forhold til deres alder. Vi er opptatte av at alle barna skal få oppleve mestring. De minste barna sitter på små stoler, og alt er plassert i lav høyde slik at de selv kan klare å hente fram ting de ønsker. De større barnas rom er innredet med tanke på å stimulere nysgjerrighet og forskertrang, og barnehagen har eget formingsrom.

Barna får selv velge mellom ulike aktivitetstilbud hver dag. De voksne legger til rette for ulike aktiviteter, verksteder, og barna får selv velge blant 4–6 ulike tilbud. Aktivitetene blir valgt ut fra årstiden og ut fra barna til en hver tid er opptatte av. Barna vil alltid ha tilbud om uteaktiviteter.