Kylstad barnehage har 24 plasser til barn i alderen 1–6 år. Barnehagen ligger i Furnesåsa, nær Kylstad skole. Barnehagen har jorder og skogsområder som nærmeste nabo – her er det liten biltrafikk og masse frisk luft!

Nærmiljøet er en viktig læringsarena og gårdsbesøk og skogsturer gir gode og varierte opplevelser og masse glede. Vi arbeider med både engelsk og matematikk og lærer oss tall og bokstaver – og noen ganger bare tuller og tøyser vi masse! Personalgruppa er stabil og innehar mye erfaring, og er opptatt av å gi barna en glad, aktiv og trygg hverdag med vekt på lek, utfoldelse og meningsfulle aktiviteter. Vi legger vekt på å samhandle godt og være gode forbilder for barna.

Barns opplevelse gjennom musikk er vårt store satsingsområde og hjertebarn.