Barnehagens fysiske miljø ute og inne er universelt utformet, og tilpasset barn med ulike funksjonsbehov.

Barnehagen har et stort og variert uteareal som gir barna gode muligheter for fysisk utfoldelse.

Uteområdet er bla.utstyrt med et amfi, gapahuk, grillhytte, natur-tunnel, akebakke og andre lekeapparater. Dette gir et spennende uteområde, som innbyr til utforsking, kreativ lek og læring.

Fellesarealene inne i barnehagen består av et stort fellesrom med mulighet til å samles på tvers av avdelinger, samt eget drama/musikkrom, formingsrom og et språkverksted.