Om barnehagen

Bakkehaugen barnehage ligger sentralt i utkanten av Brumunddal sentrum, på samme tomt som Ringsaker kulturskole. Rett utenfor gjerdet finner vi  Bausbakkelva og Ånnerudjordet med gode muligheter for aking og skigåing på vinteren, Sveum idrettspark, samt små skogområder med flotte turmuligheter og gapahuk. Med gangavstand til Brumunddal sentrum har vi bibliotek, brannstasjon, lekeplass og kirka i umiddelbar nærhet. Med Ringsaker Kulturskole som nærmeste nabo benytter vi oss også årlig av ulike tilbud fra dem. 
Vår nærskole er Fagerlund skole, men vi har også barn som skal starte på skolen i andre skolekretser. 

Barnehagen har et stort og variert uteareal som gir barna gode muligheter for fysisk utfoldelse. Barnehagens uteområde er bla.utstyrt med et amfi, gapahuk, grillhytte, natur-tunnel, akebakke og andre lekeapparater. Dette gir et spennende uteområde, som innbyr til utforsking, kreativ lek og læring.

Fellesarealene inne i barnehagen består av et stort fellesrom med mulighet til å samles på tvers av avdelinger, samt eget drama/musikkrom, formingsrom og et språkverksted.

 

Vår hovedmålsetning er:

Bakkehaugen barnehage vil skape et stimulerende miljø, med vekt på trygghet, språklig og sosial kompetanse, der barna får gode lekeerfaringer og muligheter til å danne gode vennskap.

Avdelinger

Bakkehaugen barnehage har tre avdelinger for barn i alderen 0 – 3 år og tre avdelinger for barn i alderen 3 – 6 år. Alle avdelinger har et stort oppholdsrom, to mindre lekerom, bod, stellerom m/ toaletter, toalett, fingarderobe og grovgarderobe. Småbarnsavdelingene har i tillegg oppvarmet vognrom og kjøkken. Storbarnsavdelingene har et felles kjøkken. 

Avdelinger med aldersgruppa 3-6 år :

Turkis avdeling: Telefon: 476 04 160

Grønn avdeling: Telefon: 991 01 982

Blå avdeling: Telefon: 904 76 226


Avdelinger med aldersgruppa 0-3 år:

Rød avdeling: Telefon: 476 04 966

Gul avdeling: Telefon: 476 17 433

Oransje avdeling: Telefon: 902 20 939

Åpningstider

Barnehagens åpningstider er mandag til fredag fra kl. 06.45 - 16.45

Planleggingsdager og ferieavvikling

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene bruker personalet til kompetanseheving, planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Barnehagen holder stengt disse dagene.

Planleggingsdager i 2023/ 2024

  • 7. september 2023
  • 24. november 2023
  • 2. februar 2024
  • 25. og 26. april 2024

 

Sommerstengt:

Barnehagen holder sommerstengt uke 28 og 29 hvert år.