Barnehagen var ny høsten 2004, og er lys, romslig og trivelig med peis i allrommet. Vi har også en stor sal som vi kan benytte til ulike aktiviteter. Barnehagen har 26 plasser og seks ansatte. Barnehagen har en tett tilknytning til nærmiljøet i Brumund. Foreldregruppa og personalet jobber tett sammen og her er det gode, trygge og oversiktlige forhold for barna. Søsken får mulighet til å være sammen i hverdagen på tross av aldersforskjell. Vi jobber også mye gruppebasert.

Barnas medvirkning blir satt i fokus, og vi setter trygghet og trivsel i sentrum. Vi tilbyr et helhetlig læringsmiljø, der lek og humor/glede er viktig. Alle barna er på tur hver uke, og vi er mye ute. Barnehagen vår er et tilbud til de som ønsker plass i en ikke altfor stor barnehage.